Király Lajos: A zöld ágtól a karácsonyfáig

 

Ma a karácsony nélkülözhetetlen szimbóluma a fenyőfa állítása és feldíszítése. Ez a szokás a múlt század elején, német földről terjedt át hozzánk, kezdetben az úri családoknál, a városi polgárok lakásaiban, aztán a falusi értelmiség otthonában állítottak karácsonyfát. Somogyban a paraszti lakosság körében igazában csak a harmincas–negyvenes évektől terjedt el a mai formájú karácsonyfakultusz. Régen nem is lehetett fenyőfát szerezni, a mai rendszerű árusítás az 1950-es, 60-as évektől vált gyakorlattá. Egykor a karácsonyfának valót úgy kellett lopni a környék erdeiből, ez bizony kockázatos vállalkozás volt. Ilyen történetet örökített meg göllei élményei alapján FEKETE ISTVÁN a „Péter, 1907” c. írásában.
A régi parasztházak lakószobájában kevés hely volt, nem is lehetett volna nagyobb fát felállítani. A somogyi néprajzi gyűjtők leírása szerint a kis fenyőfát, fenyőágat, zöld gallyat az asztal fölé, a mestergerendára függesztették föl, néhol a falra, a szentképek közé tették, vagy az ablakba állították (Háromfa, Törökkoppány, Szenna, Csököly, Szőcsénypuszta, Cserénfa stb.). BÁLINT SÁNDOR írja, hogy a fenyőfa helyett a régi csökölyiek tüskés zöld ágat, borókaágat, fagyöngyöt függesztettek fel a gerendára, ez hasonlatos volt a lakodalmakban ma is hagyományos életfához. A híres göllei származású író, FEKETE ISTVÁN így írja le egy szegény iskolatársa karácsonyfáját: „A gerendáról egy kis tüskés kökénybokor lóg, mintha levéltelen, sötét lombját beletartaná egy szál gyertya reszkető, sárga fényébe. Az ágakon fehér, piros rongydarabkák és talán három szem ezüstös szaloncukor.”
„A karácsonyfa-állítás szokásának előzménye egyrészt a termékenységet, örök életet, fejlődést, növekedést jelképező karácsonyi életfa, termőág. Másrészt a középkori, egyházi eredetű szokás, miszerint Ádám-Éva napján előadták a teremtés történetét. Ebben szerepelt a paradicsomi életfa, a tudás fája, melyre – almán kívül – rákerült a kígyót jelképező lánc is. Az almafát télen örökzölddel, fenyőfával helyettesítették. A karácsonyfa és a karácsonyi termőág állításának szokása sokáig egymás mellett élt, díszei is sokáig azonosak voltak” (Tátrai Zs.–Karácsony M. E.: Jeles napok, ünnepi szokások 230.).
A karácsonyfa feldíszítése régen – adatközlőink szerint – „sokkal szegényesebb” volt, erre a célra ritkán vásároltak díszeket, édességeket, általában mindent házilag oldottak meg. A fára almát, diót kötöttek, esetleg valamilyen fényes papírba csomagolták be a diót, kockacukrot, krumplicukrot.  Mézeskalács figurákat is készítettek és aprósüteményt, ezek is díszek voltak a fán. Cserénfán lisztes dió, habcsók, házilag főzött szaloncukor, felfűzött pattogatott kukorica volt a dísz. CSEPINSZKI MÁRIA, a szennai falumúzeum egykori gondnoka a helyi szokások megismerése után a következő módon készítette el a Zóka Peti Lidi néni műemlék lakóházában lévőt: „A karácsonyfát a mestergerendára akasztottuk, kicsit, mert Lidi néniék szegények voltak. Piros almát, aszalt szilvát, vásári bábot, száraz fűznivaló paprikát tettünk rá. Füzért is csináltunk, kis darab piros rongyot, pattogatott kukoricát és kis darab rozsszalmát fűztünk föl hosszan egymás után, s ezt is a fára tettük.” Az emlékezések nem tudnak arról, hogy az 1950-es évek előtt lett volna gyertya a karácsonyfán. Szennán erre vallásos magyarázatot adtak: „Gyertya nëm vót, mer mi reformátusok voltunk.”
Csurgónagymartonban a karácsonyfa egy tökhéjba állított fenyőgally volt, és itt fakéregből betlehemi templomot is készítettek.
Boldogasszonyfán a szegényebb emberek csak egy örökzöld ágat szögeztek a falra, ezt szalmából készített csillaggal is díszítették.
Néhány helyen tésztából formált figurákat sütöttek, Törökkoppányban Évát és Ádámot, magyarbors volt a szemük. Büssüben nyúl és baba formát sütöttek, ezt kapták ajándékba a keresztgyerekek keresztanyjuktól: karácsony első napjának délutánján vitték el nekik. Eddén a somogyvámosi mézesbábostól vásároltak a karácsonyfára bábfigurákat.
Az 1930-as, 40-es évekig a paraszti lakosság körében általában nem volt ajándékozás, maga a karácsonyfa, a rajta lévő édességek számítottak a gyerekek ajándékainak. A felnőttek sokfelé még ma sem vásárolnak egymásnak ajándékot. A karácsonyfát – úgy mondják a kisgyerekeknek – a Jézuska vagy az Angyal hozza, ezért általában titokban díszítették fel. Olyan adataink is vannak, hogy csak a gyerekek lefekvése után készítették el, és 25-én reggelre kapták a Jézuskától ajándékként: „mire mi gyerëkëk elaluttunk, főlógatták az asztal fölé a fát a mestörgerëndára. Az alá tëtték az asztāt, annak mëg alá szénát raktak a Jézuska bárányának” (Marcali). A későbbiek során a falusi karácsonyokban is megjelent a fiatalok megajándékozása, ezek szerények voltak, pl. Mesztegnyőn egy-egy szalag, alsószoknya, zsebkendő, egy ing. A cselédeknek az uraság néhány helyen karácsonyra lisztet és bort ajándékozott.
A mai ajándékozási szokásokról, az eltúlzott karácsonyi bevásárlási tumultusról mindenkinek vannak személyes tapasztalatai. Sokan úgy gondolják, hogy a felnőtteknek tulajdonképpen nem is kellene egymást ilyenkor megajándékozniuk (pl. kis barkácsgépekkel és máskor is megvehető termékekkel), hanem ezt a pénzt – ha tehetik – jótékony célra adhatnák. Követendő példaként írom ide, hogy ismeretségi körömben többen ebből a „karácsonyi pénzből” egy-egy határainkon kívüli gyermek tanítási költségeihez járulnak hozzá.

A szenteste

Ma a családi karácsony legfőbb eseménye 24-én, koraeste a gyertyagyújtással kezdődik, ebben a televízió, rádió hatására eléggé egységes szokásrend alakult ki. Ahol kisgyerekek vannak, a szülők rendszerint titokban díszítik fel a karácsonyfát, és rakják alá az ajándékot. (De sokfelé már őket is bevonják a fa felöltöztetésébe.) Az ünnepet csengőszó jelzi, a karácsonyfa köré állnak, boldog karácsonyt kívánnak egymásnak, elénekelnek néhány népi karácsonyi éneket (feltesznek egy lemezt, kazettát, esetleg a tv vagy a rádió alkalmi műsora szól háttérként), és kibontják az ajándékot. A karácsonyi vacsora kapcsán él még a régi szokás közül néhány (mézbe mártott fokhagyma, egy alma közös elfogyasztása stb.), és a vacsora is többnyire hagyományosan hal és mákosguba. Az étkezés után többnyire a tv köti le a figyelmet, de az éjféli misére (főként a városokban) ma is rengetegen elmennek.
Régen a szenteste a pásztorok tülkölésével, a gyerekek csengőzésével, ünnepköszöntésével kezdődött. Ilyenkor jártak a betlehemesek, ostyahordók stb., amint ezekről már szóltunk.
A somogyi horvát vagy horvát eredetű községekben a gazda be szokta köszönteni a karácsonyt. Somogyszentpálon például miután elkészítették a karácsonyi asztalt és a karácsonyfát „sötétedéskor a ház gazdája egy nagyméretű poharat (literes edény) terményeiből (kukorica, búza, bab, árpa stb.) színültig töltött, közé gyertyát szúrt, azt meggyújtotta. Csengővel csengetett, majd kopogtatott az ajtón. Belépve köszöntötte háza népét (horvátul): Szájam bjudi Jesus Krisztus | Szvi zdravi veszeli, | Novo mlado leto, | Bozse doj i drugo leto do csekamo! Magyarul így hangzott a köszöntő: Fényes legyél Jézus Krisztus. | Mindnyájunknak egészséget, jókedvet adj az új fiatal évben, | Add Isten, hogy a másik évet is megérhessük.”
A szomszédos Buzsákon „karácsonyeste elkészítették a szénát a kisded számára. Tettek mellé gyertyát, de addig nem gyújtották meg, amíg a család legidősebb férfi tagja haza nem jött... Vacsorára mindenki ünneplőbe öltözött. Így köszöntötték be az ünnepet:
„Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Hála Isten, megértük Krisztus Urunk születése napját.
Adjon az Isten bő bort, bő búzát, erőt, egészséget,
Holtunk után örök üdvösséget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ekkor a gazda meggyújtotta a gyertyákat, a családtagokét és a cselédekét egyaránt, majd letérdeltek és „Krisztus Urunk születése emlékére imádkozni kezdtek.” A háziasszony erre az alkalomra ünnepi kalácsot (pobjeszna) sütött, külön a férfiaknak és külön a nőknek. A köszöntő után a gazdaasszony megszórta a pohárban lévő gabonából az asztalt, háromszor rajzolt vele keresztet, majd ráterítették a negyedik abroszt, a melyről ettek. A legidősebb asszony a beköszöntés után leült egy porció szénára, „hogy a kotlósok jó ülősek lëgyenek.”
A karácsonyi vacsora ételeit most csupán összefoglalóan sorolom fel: hal, mákos guba, kelt tészta, aszalék, sült tök, ostya, dió, alma, méz, fokhagyma stb. „Amikor karácsonyeste ettünk, az abroszba behajtottuk a morzsát, és másnap reggel elvittük hátra a kertbe, hogy ott maradjanak a tyúkok, és ne az ajtót lessék” – mondták a szennaiak. Somogyszentpálon szenteste az asszonyok tésztából őrangyalt, malac és egyéb állatfigurákat sütöttek. Az őrangyalt a kútba dobták, a malacot az ólba, a többi állatfigurát az istállóba tették – a szokás célja óvó-, egészségvarázsló jellegű. Karádon a karácsonyi vacsorából hagytak az asztalon néhány falatot, hogy a meghalt családtagok – akik hitük szerint az éjjel hazalátogatnak – ehessenek belőle.
Az éjféli misére várakozók otthon beszélgetéssel, kártyázással, szomszédolással töltötték el az időt. A gyerekek dióval, mogyoróval játszottak, és sok népi eredetű társasjáték volt szokásban.
Az éjféli misére régen a kisgyermekeken kívül mindenki elment. Aki nem megy el az éjféli misére, az megbűnhődhet, erről Somogyjádon a következőt mesélték: „Ëgy lány nëm mënt el az éjféli misére, ezért éjjel a boszorkányok félrehúzták a száját. Bizony örökre ugy is maradt neki.” Toponáron a fiatalasszonyok fehér belinerkendőt kötöttek a fejükre, „csak ugy fehérödött a templom. Teli vót a templom néppē.. Nëm fértünk be, annyi vót a nép!” Egy berzencei asszony megindulva emlékezett: „Az éféli mise mindig csodálatos érzés vót számomra. Csak ugy zengött az ének az orgona kiséretére. A faluba mindön embör ēgyütt köszönteni a kis Jézust.”

Karácsony és a feny? a régi magyar néphitben

 

Karácsonyt nem csak ma ünnepeljük, hanem honfoglaló eleink is megünnepelték ezt az id?szakot, de persze nem egészen úgy, ahogy mi manapság. Hazánkban Bécsb?l a magyar arisztokrácia nyomán terjedt el a karácsonyfa, az els?t valószín?leg Brunszvick Teréz állította Aszódon.
Eleinknél a Téli Napforduló (Karácsony) a sötét uralma végének, a fény, a t?z újjászületésének ünnepe volt. Ezen kívül a Hétboldogasszony ünnepek is az évkör menetéhez, a természet rendjéhez, a t?z növekv?, vagy csökken? erejéhez, hatásához igazodtak. A karácsony az év t?zhöz leginkább köt?d? jeles napja. A szó jelentése Téli Napforduló. (kara: sötét, fekete, csony: változik, fordul)

A feny? jelentése

Ekkor áll meg a sötét id?szak növekedése és háromnapnyi "várakozás" után újjászületik a fény. Jézus születésének ünnepét is azért tették erre a napra a Niceai Zsinat döntésében, mert ? a keresztény világban a Fényhozó - bár hivatalos adat nincs születésének pontos idejér?l.
A régiségben ifjú sólymokat reptettek e napon. A sólyom a közvetít? az égi világ és a földi világ között, Isten hírnöke. A karácsonyi ünnepkörhöz tartoztak a ma már korábbi, Luca napi szokások is - például a t?zcsiholás - hiszen a naptárreform el?tt ez volt a Napforduló ideje (Luca = lux = fény), egybeesett Karácsonnyal. Ez volt az újév.
Február 2-a, gyertyaszentel? (t?zszentel?) boldogasszony ünnepe. A természet, a fák ébredésének ünnepe. Még láthatatlanul, de elindulnak a nedvek, az élet áramai. A régiségben ezen a napon el?bb megáldották a tüzet, majd a kereszténnyé vált hagyományban a szentelt t?znél áldották meg a gyertyákat.
A karácsony másik jelképe a feny?. A feny? szóban megbújik egy üzenet, ami megmagyarázza, miért is ezt a fát tartjuk az ünnep legfényesebb jelképének. A feny? személy. A szó valódi jelentése FÉNY ?. A feny? személyiséget ölt magára, az életfa felékesítve az év legsötétebb id?szakában azt jelképezi, hogy a fény újra elérkezik a világba.

Karácsonyfa története

A feny?fa eredetét Bálint Sándor népmondájában így írja le: Amikor Krisztus Urunk a földön járt, a gonosz emberek el?l bujdosnia kellett. Az Úrnak ellenségei már nyomában voltak, maikor egy feny?fához ért. Alig volt lombja, azért ágai rejtették el Jézust, aki így meg is menekült.
Az Úr most megáldotta a feny?fát: "Soha ne hullasd el a leveleidet. Akkor is virulj és zöldülj, amikor a többiek levéltelenül sorvadoznak. Te légy a legdélcegebb és legszívósabb minden társad között, élj meg mindenütt. Légy az emberek öröme, és emlékezetünkre rajtad gyújtsanak karácsonyi gyertyát."
A karácsony ma már mindannyiunknak az év egyik legnagyobb ünnepe, amely hosszú századok óta az egész világ számára ugyanazt jelenti, ugyanazokat a gondolatokat ébreszti az emberekben.
A feny? már az emberiség ?skorában is mágikus jelkép volt. Örökzöld ágai hirdették a téli napforduló ígéretét. El?ször az emberek borókát, fagyöngyöt, feny?ágat akasztottak fel otthonaikban a mestergerendákra. Már a rómaiak is ajándékoztak egymásnak zöld ágacskákat.
Az ?sgermánok a fény tiszteletére mécsesekkel díszítették a feny?ágat. E szokásokkal rokon hazánkban a Borbála napi zöldág hajtatása. Kés?bb a zöld ágakat termékenységszimbólumokkal díszítették. /tojás, alma, dió, mogyoró/.

Habsburgok és az aszódi els? karácsonyfa

A legtöbb német területen a karácsonyfának paradicsom volt a neve, hozzátartozott a középkori paradicsomjátékok kellékeihez. Az angyalhaj, a fémgyöngy, papírlánc, a bibliai kígyót idézi a b?nbeesés idejéb?l. A fa alá tett ajándékokat-ételeket a család eltávozott tagjainak szánták. Az els? karácsonyfáról Sebastian Brant német író emlékezik meg, Strasbourgban a XX. század végén. A Habsburg uralkodók Bécsben 1824 táján feny?fa alatt ünnepelték a szentestét, egymásnak ajándékot adva. Hazánkban Bécsb?l a magyar arisztokrácia példája nyomán terjedt el.
Az els? karácsonyfát valószín?leg Brunszvick Teréz állította Aszódon a XIX. század folyamán. Az emberi életben az ünnepi alkalmaknak, szertartásoknak nagy a jelent?sége. Az év legnagyobb ünnepe, melynek leggazdagabb tartalma van, az a karácsony. Igazi humanista tartalommal a keresztény vallás töltötte meg, a kis Jézus születésnapjának nyilvánította, mely a béke, szeretet erkölcsi parancsát jelenti mindnyájunk számára.

Forrás: Gondola

Heintz Tamás: Hova lett az adventi várakozás?

 

Az ?sz besöpörte már kamrájába, amit lehetett. Csak néhány zörg? kukoricaszár, földrehulló, megbarnult alma, pusztulásra ítélt sz?l?fürt emlékeztet a nyár és az ?sz b?séges ajándékaira. Számadást tett a föld, s pihenni tért. Mi is megettük már a Márton-napi libát, megkóstoltuk az újbort. A végtelen Élet kalendáriumába beírattak eredményeink, elmulasztott lehet?ségeink, kudarcaink egyaránt.
Az Élet születésére készülve, a b?nbánat színébe, lilába öltöztek a templombels?k, az év legsötétebb napjain, a Megváltó eljövetelét váró id?szakban múlnak perceink: Advent van.
Számadást tett az ország is, Advent második vasárnapján reánk figyelt a világ; vajon ennyi év távolából elfogadtuk-e már Trianont, s a kínálkozó lehet?ség ellenére, eltaszítottuk-e végleg, e kicsinyre szabdalt országmaradékunk határain kívül rekedtek felénk nyúló kezét?
- Igen, ELTASZÍTOTTUK! A felénk nyúló, kér? kezeket. Az öreg, rabságban megvénült kezeket. A simogató, szeret? kezeket. A tétován keres?, pufók gyermekjézusiakat. És a feltámadt Krisztus kezeit. Az áldást, a kenyeret, a megbocsátást osztókat.
És megcsókoltuk a minket és ?ket szétválasztó, kezeinket félrelök?, szívünket megmérgez?, ösztöneinket önmagunk ellen fordító, betlehemi gyermekgyilkosok kezeit! Az öncélt kisdedek, vagy egy nemzet halálának árán is elér?k kezeit. Az apáinkat összever?k, asszonyainkat meggyalázók kezeit! Már tettünk korábban is ilyet!
Folyamatosan megbocsátottunk az ellenünk vétkez?knek, és egymás ellen, folyamatosan vétkezünk!
Három emberölt? is eltelt a végzetes békeszerz?dés óta. Volt negyven év eközben, amikor a trianoni döntést megkérd?jelezni, s?t arról beszélni sem lehetett. A rendszerváltás óta pedig nem volt elég id? ahhoz, hogy átgondolva múltunkat, tervezve jöv?nket, a nép ismét nemzetté válhasson. E nép nem tudott nemzetként gondolkodni. Nem értették sokan, mir?l is van szó, mert soha nem éltek egy nemzet tagjaként. Csak id?seink tudtak volna err?l beszélni, de többségük hallgatott! 
Lehet?séget kell találni arra, hogy a jöv?ben minden magyar megtalálja azt a példát, melyben fogalmat alkothat a nemzetr?l, s összetartozásának fontosságáról. S ez a példa a legkisebb, s még él? közösség, a család lehet, melyet napról napra pusztítanak tovább a szabadságvágy ?rültjei.                   
Mindannyian, akik magányosan járjuk az élet egyre nehezebbé váló útját, így Karácsony közeledtével emlékeink közül kibonthattuk volna egy talán fájóan szép, soha el nem múló Szenteste emlékcsomagját. A felénk, és a másikhoz hajló szeretet, bizalom, és öröm, gyermekkori megtapasztalását, a belénk vés?d? jót. A feltétel nélküliséget, tisztaszándékúságot. Nem tettük!
Pedig a betlehemi Szent Család áldozatvállalása, lemondása, szegénységében is királyi gazdagsága: a közösség és nemzettudat példái lehetnének.
Hamarosan Jézus születését, és a szentcsaládot is ünnepeljük. A kétezer éves jászol elé járulva, a Boldogasszony szemében biztosan meglátjuk majd azokat a könnycseppeket, melyekért árulásunk felel?s. Riadt, szégyenben úszó arcunkat emeljük majd a Gyermekre, aki a leend? árulás és megfeszítés tudatában is szelíden tekint mindig reánk:
- Menj, és többé ne vétkezzél!
Még két gyertya érintetlen az adventi koszorún. A halott magyar lelkek feltámadásáért gyújtsuk meg majd ?ket!

dr. Heintz Tamás

Kaposvár, 2004. december 5-én

 

Kiegészítő információk