A Búvópatak augusztusi számának tartalmából


 

Tizenöt esztendővel ezelőtt, 2002 Újkenyér havának 16. napján jelent meg a a Búvópatak polgári, kulturális és társadalmi havilap mutatványszáma, amelynek azóta is legfontosabb szellemi törekvése a nemzeti összetartozás gondolatának erősítése irodalmi és művészeti alkotásokon keresztül. Ezt a napot régen „Boldogasszony másnapjának” neveztek. A magyar őstörténet szerint ezen a napon választották meg a hét törzs vezérei fővezérükké Álmost és kötötték meg a vérszerződést. A régi jogtörténészek így ezt a napot tekintették a magyar nemzet születésnapjának. 

„Örök fény parázslik bíboran,

Mint egy bűnre rőt szív, olyan.

Üdvözlégy, Mária!

 

Sápadt arcodba pír szalad,

S tested izzik köntös alatt,

Asszonyunk, Mária!

 

Méhedben édes kín lobban,

Szemedben boldog fájdalom van,

Mindnyájunk anyja, Mária!

– olvashatjuk Georg Trakl Metamorfózis című versét Németh István Péter fordításában, az ünnepi számban, amely az átlagosnál is többet foglalkozik a hit kérdésével, amely nélkül sem élni, sem alkotni nem lehet, és ehhez – Isten kegyelméből – ezúttal is tartalmilag megfelelő, értékes irodalmi alkotások érkeztek.

A Búvópatak címoldalán ezúttal Párkányi Raab Péter Ima című szobra látható. 

„Mit válaszoljuk, ha megkérdezik, hogy mi az üdvösség? – Az Úr Jézus Krisztussal való életközösség, most, ez életben hit által, halálunk után pedig szemtől szemben. Vagyis megtartatás most és mindörökké. Ennek útja pedig a szabadítás! Szabadítás az Isten nélküli, öntörvényű világi gondolkodásmódból az embernek a teremtési rend szerinti szabadságára.” – írja Viczián Miklós az Üdvös dolgok című dolgozatában, a filippi börtönőr által feltett kérdés kapcsán.

„Nélküled nincs erőm,

kenyerem, házam, nevem.

Tőled kaptam mindenem.

Nélküled szomjazó vagyok,

otthontalan, névtelen,

tántorgó és nincstelen.

[…] – vall hitéről megrázó erejű versében Vörös Klára (Lauda), ahogyan Valek Tünde az Üdvösség kulcsa című énekében.

Rónay László ezúttal Thurzó Gáborért emel szót A kemény táblás füzet című dolgozatának első részében.

Felvidékről Gál Sándor Az alapozó című írásában a búcsi gyülekezet, az egykori csehszlovákiai református egyház és a kisebbségben rekedt felvidéki magyarság egyik kimagasló egyházi és szellemi vezetőjét idézi meg. „…Soós esperes úr teljes munkássága és elkötelezettsége a reformáció 500. évében is példaértékűnek tekinthető, és számomra elsősorban az oktatásügy, a csehszlovákiai magyarság anyanyelvének és kultúrájának megőrzése szempontjából, amely átível a második világháború utáni évekre is.”

Német István Péter A tüzeskemence falára című írásában Takisz Tranulisz regényének (Életem a téglavetőben) bemutatásával emlékezik a hét éve elhunyt Papp Árpádra. „A könyv görög anyagán hosszú éveken át dolgozott a műfordító Papp Árpád. Sohse felejtem el, mikor már kezdtem lemondani e kéziratáról, hitehagyott szerkesztőcske, én, a tapolcai Erzsébet parkban, e vasútállomás melletti őszi ligetben Papp Árpád előhúzta az agyonjavított kéziratot, mondván, hurcolom ám, ahogy a kutya húzza-vonja magával a kölykét. A műfordító és az ember konok hűsége, gondos munkája, szépérzéke most sem engedte, hogy félkész vagy csiszolatlan remek kerüljön ki a kezéből.” 

„A költő minden egyes versével megbocsát a világegyetemnek. Nem tudna sem önvallomást tenni, sem emberi sorsokat felszínre hozni, ha nem így lenne. Verse lehet akár meghökkentő, akár emelkedett, akár balladisztikus vagy édes örömű, ha nem olvasható ki belőle az az érettség, hogy megbocsát a világnak, ha nem érti meg, hogy nem szemlélheti részvétlenül az univerzumot, akkor a vers csak létezik, de nem él. Akkor csak leírták, de nem alkották meg. Hogyan is tudná a költő használni a szavakat, amíg nincs benne erő a kiengesztelődésre és nincs benne valódi nyitottság a világra?” – fogalmazza meg Vörös Klára Lakhelye a léleknek című recenziójában Lezsák Sándor összegyűjtött verseinek (Társai elmentek Megváltót nézni) kapcsán, mert úgy véli, hogy a verseskötet tengernyi szava ezt írja körül.

Alföldy Jenő Napba öltözött himnuszok címmel Cs. Varga Istvánnak a szakrális művészeteket bemutató, hiánypótló tanulmánykötetét (Szent művészet) ajánlja az olvasók figyelmébe. „A szerző számos érdekességgel gyarapítja a részben közismert, részben a mindennapjainkban ritkán emlegetett, jóllehet nagy hatású költeményeket. A »napba öltözött Boldogasszonyt« megéneklő népi imádság ilyen. Összehasonlításul a keresztény szellemiséget kifejező költemények ellenműveit is megismerjük, pl. Carducci Sátán-himnuszát, Baudelaire profán himnuszait.” 

A lap augusztusi száma közli Lukáts János Prágaságom című elbeszélésének második részét is. „Az Újvilág sarokházában lakott Johannes Kepler János, bizonyosan itt készítette horoszkópjait, itt hűtlenkedett Borbála asszony, s talán itt hallotta meg a csillagász »a jövő dalát« is, - ahogy Madách Imre Tragédiájából tudjuk. És itt fogadta Kepler Szenci Molnár Albertet, a magyar polihisztort.”

Győri Andornak Az osztály című elbeszélése egy kórházban játszódik. Főhőse fellengzős szavak helyett tettével mutatja meg, milyen az igazi szeretet és áldozathozatal.

Kaiser László (Születésnap), Németh István Péter (Fiatalkori ima) és Ádám Tamás (Tengerparti smink) című verse mellett az ünnepi lapszám iránt érdeklődők elolvashatják Csernák Árpád szerkesztői jegyzetét is Majd a Piroska címmel, amely nemcsak a lapkészítés sajátos körülményeibe enged bepillantást, de megfogalmazódik az a remény is, hogy a Búvópatak még hosszú évekig megtartatik… 

 

*

 

Aki szeretne a lapra előfizetni, kérésre csekket küldünk. Az éves előfizetési díj belföldön 5000 Ft. Átutalással a Búvópatak Alapítvány 10918001-00000012-93920004 számlaszámára kérjük teljesíteni az előfizetést, megjelölve a pontos nevet és lakcímet is, ahová postázni tudjuk a folyóiratot!

Lehetőség van arra is, hogy - a készlet erejéig - egy-egy példányt vásároljanak meg, a lap ára 560 Ft + postaköltség.

Azoknak a külföldi olvasóinknak, akik a magas postaköltség miatt nem tudják megrendelni a Búvópatakot nyomtatott formában, 5000 Ft befizetése ellenében villámpostán egész évben megküldjük az aktuális lapszám elektronikus változatát. Az előfizetési díj befizetéséhez szükséges adatok: 

Búvópatak Alapítvány

IBAN szám: HU62 1091 8001 0000 0012 9392 0004 

BIC (SWIFT kód): BACXHUHB. 

Ebben az esetben kérjük a név megjelölése mellett megadni az e-mail címet is, ahová várják a Búvópatakot!

 

Elérhetőségeinek:

Postacím: 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 11-13. I/12.

Telefon: (82) 310 656

HONLAP: www.buvopatak.hu

Villámlevél: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 Szeretettel a Búvópatak szerkesztősége

 

 

 

 

Share

Kiegészítő információk