A Búvópatak októberi számának tartalmából


 

Időablakokon kihajolva látjuk az egykori ifjakat. A fellegeket a szél ekéje szántja. Olykor-olykor kisüt a nap. A fiatalok lelkében titokzatos áramlás van, árnyék nélküli fény. Ők határozottan vonulnak, rendezett sorokban. A budaiak Bem szobrához érnek. Lengyel testvéreink iránti rokonszenvüket fejezik ki. A pesti egyetemisták Petőfi szobra előtt tisztelegnek. Nagy költőnk szinte lelép a talapzatáról, elvegyül a szívéhez oly közeli tömegben. Ifjaink ezt érzik, így haladnak tovább. A nap lemenőben, a fellegek seregszemlére gyülekeznek körülötte. Az ifjak mennek, menetelnek, a Magyar Rádió épülete van előttük. A hazugság-kövületek után – azok helyett szólni akarnak népünk igazáról. A fegyverek a szívükbe néznek – szívünkbe néznek. Ők továbbhaladnak, és a történelembe érkeznek – világtörténelembe.” – írja Ünnep örökre című ihletett írásában Tusnády László a Búvópatak polgári, kulturális és társadalmi havilap ünnepi számában. A lap indulása óta az októberi és novemberi számoknak mindig az 1956-os forradalom és szabadságharc a központi témája, de az elmúlt tizennégy év során megjelentek kifejezetten ’56-os különszámok is. A forradalom hatvanadik évfordulóján hagyományainkhoz híven igyekszünk méltóan megemlékezni forradalmunkról, körüljárva, hogy 1956 hogyan jelenik meg az irodalomban és a társművészetekben, a képzőművészetben, a filmművészetben.

Benke László El ne felejtse, aki él címmel Tamási Lajos költészetét mutatja be egy, a hatvanadik évfordulóra megjelent könyv kapcsán. Azt a költőt, aki 1956-ban a zsarnokság ellen, a szabadságért fölkelt magyar nép mellett teljes lélekkel elsőként kiállt. Verse, a Piros a vér a pesti utcán röpcédulákon is terjedt a forradalom napjaiban, olyan megrendítő és lázító erővel, mint amilyen ereje 1848-ban Petőfi Nemzeti dalának lehetett.

Közöljük Bányai Tamás Ötvenhatos törmelékek című kisprózáit, és Szíki Károly dolgozatát, amelyben Szablya Ilona 1956 ősze, Budapest című könyvét, sorsát és korát elemzi.

Pósa Zoltánnak a Lobogóink égő stigmája című verse mellett Törésvonal címmel készülő regényéből is olvasható részlet a most megjelent számban.

Műfajok közt őrlődve című dolgozatában Rónay László irodalomtörténész Márai Sándor Ulysses jegyzeteit, sokrétű munkásságát elemzi központba helyezve a Szabad Európánál végzett tevékenységét, és a kor íróinak viszonyát a hatalomhoz. „Teljes joggal, a rá jellemző iróniával csap le az ódaköltőkre, akik belbecsükben magasztalták a rendszert és annak vezetőjét, Rákosi »apánkat«. Persze nemcsak őt, hanem Sztálint és Lenint is, igaz, a diktátor halála utáni változásokat követően sokan szívesen elfelejtették volna a Sztálint köszöntjük antológiában megjelent »műveiket«. Hasonló volt a helyzet a Rákosi-antológiába műveiket adó írók esetében is, hiszen abban részt venni, az irodalom szégyene.”

Alföldy Jenő tanulmányában Döbrentei Kornél Júdás, mint erkölcsi etalon? című összegyűjtött közéleti írásait tartalmazó könyve alapján köszönti a 70. születésnapját ünneplő költőt. „… mit tehet a költő, amikor naprakész megszólalásra késztetik hazaszerető szellemi indíttatásai? […]Régi, legjobbjainkkal együtt Döbrentei is felháborodik, leleplez, fölmutatja az igazságot a hamis állításokkal szemben, inkább általánosítva düheit, mint személyeskedően vádolva ellenfeleit. […] A prózaíró Döbrentei gyakran kiáltványszerűen, romantikus pátosszal és riadóztató harsánysággal szólal meg, de van hozzá humora, hogy pasztelles, lágyabb színekkel enyhítse szenvedelmes stílusát. Sokszor elégikusan szólal meg, mint a sorskérdéseinkben megmutatkozó romlás újabb változatainak tanúja, de nem ritkán meghitten, derűvel szól az élet szépségeiről, a nőkről, imádott párjáról, szüleiről, otthonáról, saját gyerekkori és későbbi emlékeiről, a tízévesen megélt ötvenhatos forradalomról, olvasmányairól, költő- és írópéldaképeiről.”

Szűk Balázs …hóban akadt el a szárnyas idő című dolgozatában azt elemzi, hogy az ’56-os motívumok miként jelennek meg Bereményi Géza filmjeiben.

Esők ezüst tankjai vonulnak

Akasztott erdők bokáznak a ködben

Nyálkás szürke kövein az égnek

Fellegek vonaglanak

Ott fekszik köztük talán az Isten

Arcra bukva Kezéből kiejtett

Elgurult véres kenyér a nap – írja Barna T. Attila a Magyarország 1956 című versében.

Tamási Lajos (Keserves fáklya), Szűk Balázs (Ki Istent is eltakarta), Papp Árpád (Aszinkron) verse mellett Bérczy József és Elisabeth Bérczy Bernström műfordítása (Claes Gill: Gloria victis!) is olvasható a lapban egyéb, az olvasók érdeklődésére számot tartó írások mellett.

 

*

 

A Búvópatak már az egész országban - Budapest több pontján és minden megyeszékhelyen - kapható az újságárusoknál!

A lap ára 560,- Ft.

Az éves előfizetési díja azonban nem változik, továbbra is 5000,- Ft postaköltséggel együtt. A befizetéshez kérésre csekket küldünk, átutalással a 10918001-00000012-93920004 számlaszámra kérjük teljesíteni az előfizetést, megjelölve a pontos nevet, hogy kinek és azt is, hogy milyen címre küldhetjük a lapot!

Elérhetőségeinek:

Postacím: 7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 11-13. I/12.

Telefon: (82) 310 656 – 06 30 449 94 92

Villámlevél: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Szeretettel a Búvópatak szerkesztősége

 

 

 

Share

Kiegészítő információk