A Búvópatak decemberi számának tartalmából


 

 

Karácsonykor, ha csöndesebb az év,

Halk szívverésed is úgy hallhatod, ahogy

Óraütést és esteli tik-takot:

Karácsonykor, ha csöndesebb az év.

A nagyra tágult gyermekszemekben

Az összes kívánt ajándék megnő,

S szívesebben volna anya minden nő

A nagyra tágult gyermekszemekben.” - olvashatjuk Rainer Maria Rilke Clara Rilkéhez című versét, a Búvópatak polgári, kulturális és társadalmi folyóirat most megjelent számában, melyet Németh István Péter fordított magyarra. A hagyományoknak megfelelően a decemberi szám az ünnepvárás, az advent szellemi légkörében szerkesztődött, bár a felszínes csillogás helyett inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy miként jelenik meg a Krisztus-i tanítás emberi sorsokban, élethelyzetekben, és az azokat megörökítő irodalmi és képzőművészeti alkotásokban.

Petrőczi Éva Karácsonyi híd Kaposvár és Wales között című esszéje például azokra irányítja a figyelmet, akiket sorsuk karácsonykor nagypénteki élethelyzetekbe sodor.

Czigány György Szikrányi lét című jegyzetében régi emlékeket elevenít fel, többek között azt, hogyan ismerkedett meg Pernye András zenetörténésszel.

Még korábban volt, valamikor az ötvenes évek elején, hogy meghívtak látogatóba egy tolókocsiba kényszerült, zenerajongó fiatalemberhez, hogy zongorázzak neki otthonában. Akkor még az Áldás utcában lakott, a Rózsadombon a majdani híres zenetörténész, Pernye András.”

Forgácsok cikluscímmel Rónay László jegyzi fel azokat az emlékeit, amelyek édesapjához vagy a ma már elfeledett pályatársaihoz kapcsolódnak. „A fiatal Toldalagi egyenrangú társa volt nemzedéke lírikusainak. Együtt szerepelt velük az antológiában, a tehetségesek közt méltatták. Hogy miért és mikor csökkent az ázsiója, nehéz megmondani. Az biztos, hogy a hallgatás évei nagyon megviselték érzékeny idegrendszerét, egyre fölöslegesebbnek érezte magát, bár akadtak még hívei. Az irodalomba – vele kapcsolatban aligha lehet irodalmi életről beszélni – visszatérve fáradtabb, fakóbb lett a hangja.”

Szabó Magda születésének századik évfordulója alkalmából rendezett a Pécsi Tudományegyetem kétnapos konferenciát Pécsen, erről számol be Kasza Fruzsina Írni és hallgatni címmel.

Tornai József univerzuma címmel Alföldy Jenő köszönti a kilencvenéves költőt.

Magas életkorának s máig lankadatlan költői termékenységének köszönhetően Tornai terjedelmében is hatalmas művet mondhat magáénak. E gazdagság eredendően intenzív lelki-szellemi életéből, tudásszomjából s az egyetemességigényéből fakad. Ama nem túl nagyszámú költőmesterek egyike, akik a legfőbb filozófiai kérdéseket is fölvetik műveikben, s a gondolati tartalmat is képesek a művészi érzékeltetés, a művészi varázs bűvkörébe vonni. Követendő elődeit (Whitman, Baudelaire, Ady, Szabó L.) közülük választotta Tornai. Az emberi szenvedést, boldogságvágyat a végsőkig vállaló költőkhöz, a gondolat hőseihez nőtt fel.”

Folytatjuk Tusnády László Vázlat egy vers mindenségéről című tanulmányának közlését, melyben Ady Endre híres költeménye (A föl-földobott kő) kapcsán így ír: „Elkeseredésében maga Ady is gondolt arra, hogy a határ szélén botot vág, és soha többé nem tér vissza, de ő ezt nem tette meg, mert az ő számára érvényes volt a szent vonzási erő. »Egy vers egy élet« mondhatjuk József Attilával. Ady költeménye magyarságlétünk, -tudatunk rendkívüli csodája. Hideg szelek süvítenek végig rónáinkon, rettenet-felhők terpeszkednek olykor hegyeinken, de ebben a versben is ott van a hazánk. Beköltözött oda, nem megtépázva, megcsúfolva, hanem emberi szép ragyogásában, és azt súgja, hogy nekünk szükségünk van rá. Nem ő tehet róla, ha nem tud mindig jó lenni hozzánk.”

Amikor a történelem ismétli önmagát címmel a kárpátaljai származású Lengyel János írásában az ukrán törvényhozás által gyalázatos módon egyhangúan megszavazott új oktatási törvény előzményeit, fogadtatását és várható következményeit elemzi, amelynek 7. cikkelye felszámolja az Ukrajnában élő őshonos kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok anyanyelvi oktatásának rendszerét. „Egy nyelv addig él, amíg van élő ember, aki beszéli azt. A magyar nyelvű oktatás hiányát nem ellensúlyozhatja egyedül a család. Az asszimilációs folyamat két emberöltő alatt teljessé válhat, azaz nem lesz többé Kárpátalján magyarul beszélő ember.”

Czipott György Varga Rudolf költővel beszélget Ötven év, ötven könyv címmel.

Úgy éreztem, meg kell idéznem régvolt létezők szellemét, bele kell pillantanom és beleélődnöm az előző életekbe, az álom magnetikus mezőin járva találkozni régen távozott, sosem látott ismeretlenekkel. Meg kell tudnom olyan dolgokat, melyeket nem kényelmes és talán nem is érdemes.”

Nyújtott exponálási idő címmel Diószegi Szabó Pál verseskötetét ajánlja az olvasók figyelmébe Bogoly József Ágoston.

Sz. Tóth Gyula Anyanyelvünk nemzeti határai címmel az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága gondozásában megjelent trilógiát (Magyar nyelvű otthon) mutatja be. „Kirajzolódik a nemzet az anyanyelv ölelésében. Akkor is, ha gyérülnek az ölelő pontok, helyek, ha fogy a nyelv. De legalább érzékeljük, tudáshoz segít. Hogy ezen keresztül átéljük nemzetünk sorsát. Sorsunkat.”

Egyéb, az Olvasók érdeklődésére számot tartó írások olvashatók a folyóiratban, melyről a lapban először publikáló Tönköl József költő (Várakozás rigókra) ezeket írta: „A mohó érdeklődésűeknek olyan szép lesz, gondolatokban és erkölcsi erőben gazdag a decemberi Búvópatak, mint egy karácsonyi hóhullás, amit indulat meg túlzás nélkül szerethetünk”.

 

*

 

Aki szeretne a lapra előfizetni, kérésre csekket küldünk. Az éves előfizetési díj belföldön 5000 Ft. Átutalással a Búvópatak Alapítvány 10918001-00000012-93920004 számlaszámára kérjük teljesíteni az előfizetést, megjelölve a pontos nevet és lakcímet is, ahová postázni tudjuk a folyóiratot!

Lehetőség van arra is, hogy - a készlet erejéig - egy-egy példányt vásároljanak meg, a lap ára 560 Ft + postaköltség.

Azoknak a külföldi olvasóinknak, akik a magas postaköltség miatt nem tudják megrendelni a Búvópatakot nyomtatott formában, 5000 Ft befizetése ellenében villámpostán egész évben megküldjük az aktuális lapszám elektronikus változatát. Az előfizetési díj befizetéséhez szükséges adatok:

Búvópatak Alapítvány

IBAN szám: HU62 1091 8001 0000 0012 9392 0004

BIC (SWIFT kód): BACXHUHB.

Ebben az esetben kérjük a név megjelölése mellett megadni az e-mail címet is, ahová várják a Búvópatakot!

 

Elérhetőségeinek:

Postacím: 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 11-13. I/12.

Telefon: (82) 310 656

HONLAP: www.buvopatak.hu

Villámlevél: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 Szeretettel a Búvópatak szerkesztősége

 

 

 

 

Share

Kiegészítő információk