A Búvópatak februári számának tartalmából


 

 Van-e valami köze a politikához a nyelvnek? Szükségünk van-e a szenvedésre, és milyen fokon? Bölcsebbek leszünk-e a szenvedések által? Tudunk-e dönteni, választani kiélezett helyzetekben? Ilyen, és ehhez hasonló sarkalatos kérdésekre keresi a választ most is, mint mindig a Búvópatak polgári, kulturális és társadalmi havilap szerkesztője és szerzőgárdája, ezúttal a viviszekció (élveboncolás) szintjén.

Akik Marx híressé lett proletárdiktatúrája mellett foglaltak állást, azok a nyelv lényegét nem értették meg. A nyelv metafizikai, ontológiai valóság és értékeket hordoz. Ha ezzel a világ nem is újul meg, de mégis új terek nyílnak meg új vállalkozásokra, új erkölcsi és minőségi megújulásokra. Ezen a ponton csúszott el Marx híressé lett gondolata, a proletárdiktatúra életet mentő teóriája, és vele milliók leírhatatlan nyomorúsága. Íme a nyelv hatalma, amit még ma is csak kevesen értenek meg.” - fogalmazza meg Joós Ernő Nyelv és politika című esszéjében.

Uram, engedj magadhoz,

Szenvedek itt a földön –

Nem, nem meghalni akarok,

Még nem.

Csak engedj átbújnom a Szentlélek kristályrácsán

Hogy a szénből a gyémántlétbe jussak,

És három D-ben lássam az igazságot. – írja Szappanos Gábor Cím nélkül című versében a Búvópatak februári számában.

Vasi Szabó János Visszatérés az Eric Arthur Blair-kontinuumba című novellájában arról a tudathasadásos állapotról ír, amikor „világmegváltó” gondolatok hiedelmével, a legmodernebb computer technikákat alkalmazva nemzetközi tudományos konferenciákra járó kutatók szembesülve a hétköznapi valósággal emberileg, politikailag, kultúrtörténetileg a legelmaradottabb, lelkiekben legsivárabb körülményeket találják.

Jairus leánya című tanulmányában Vasvári Zoltán a 20. századi magyar és katolikus irodalom kiemelkedő jelentőségű alakja, Rónay György profetikus versét elemzi. „A témaválasztást több minden is indokolhatta: a világháború borzalmai, a töméntelen felnőtt- és gyermekhalál, a saját újszülöttjének várása, az érte való aggódás…”

Rónay László Forgácsok című jegyzetében ezúttal az elvesztett barát, Parancs János alakját idézi fel. „… nemrégiben lett volna 80 éves. Sajnos már régen nincs közöttünk. Nem olvashatjuk harcos, kemény költeményeit, nem kérhetjük tanácsát versekről, költők értékeléséről, nem ihatunk vele két deci bort, nem főz kávét kis masinájával.”

A Búvópatak legújabb számában közöljük Bogoly József Ágoston Visszaemlékezések Gyóni Gézára című tanulmányának második részét, melyben szó esik Gyóni Géza pályaképéről, az utolsó hónapok költői terméséről és a tragikus sorsú költő szerepének értékeléséről.

Stefan Żeromski – ifjabb Béri Géza által magyarra fordított - Ahriman bosszút áll című novellájának második, befejező része is olvasható a lapban.

Andrzej Stasiuk, a kortárs lengyel irodalom egyik kimagasló személyiségének Ragadozók című novellájában – műfordító Berg Éva - megrendítően naturális, horrorisztikus leírását emeli metaforává, amely birkalétünkkel szembesít bennünket, amikor a betolakodó, agresszív ragadozó a szemünk láttára tépi szét társunkat, és mi ezt békésen kérődzve végignézzük. „Tizenöt méterrel arrébb a vadak széttépik egyik társukat, aki ugyanabból a nyájból, ugyanabból a fajtából való, talán még ugyanabból a családból is, amelyből ők. De ők csak fekszenek tovább a maguk juh-magányában, juh-közömbösségében. Ennyire gyávák? Vagy amikor eljön a gonosz, akkor a védtelen még védtelenebb lesz? És a természet tényleg átvette az uralmat? És örökre átengedtük neki a jogot, hogy uralkodjon fölöttünk, bármennyire vágyunk megtartani, visszavenni?”

Találkozások Thália nővéreivel címmel Alföldy Jenő Lukács Sándor verskötetét (A kezdetek utcája) ajánlja az olvasó figyelmébe. „Lukács Sándor azzal az előnnyel szólal meg verseiben, hogy rengeteget tud a drámairodalom legkülönbözőbb szereplőinek jelleméről. Nem csupán színészi, hanem költői értelemben is azonosulni képes a belülről tanulmányozott sorsokkal, típusokkal. A szerencsés kevesek közé tartozik, akiket kettős talentummal áldották meg az istenek. Thaleia a színészet, Polühümnia és Erato pedig a gondolati és a szerelmi költészet »súgójaként« segíti működésében.”

Pósa Zoltán tanulmányában (Az erkölcsös létezés vátesze) Fekete Gyula portréját rajzolja meg.

A pozitív kópia címmel Bereti Gábor Varga Rudolf könyvét mutatja be (a czipotti világváltozat).

Szavak nélkül című novellájában Oláh András arról az amorális szintről ír, amikor kialakulatlan, rosszindulatú személyek, a viccelődés, jópofáskodás örve alatt, nyilvános közösségi oldalakat felhasználva ártatlan embereket meghurcolnak, megaláznak.

Kutyaharapást szőrével címmel a neves ljubljanai orvos, Dr. Miha Likar Doktor úr, igaz-e? című könyvéből közlünk részleteket Szilágyi Károly fordításában.

Győri Andor Nagy Kígyó álma című novellájában az indián mesék műfaját alkalmazza az emberi kapcsolatokat elemző tanulságos példabeszédéhez.

Jégbezárt világban vergődik lepke lelkem

Hol a fátyol is páncéllá dermed, reccsen

A mínusz mély barázdát váj arcomon

Nincs segítség, süllyed a csónakom

Ágakon jegesül a sóhaj

A fákat ősz hajúvá varázsolja” – olvashatjuk Valek Tünde Vers a mattuló ezüst télről című versében.

Egyéb, az olvasók érdeklődésére számot tartó irodalmi alkotások olvashatók a gazdag képanyaggal illusztrált számban, így Ványai Fehér József versei (Szétesik, összeáll, Újholdra ködöt), Szappanos Gábor három, ugyanazt a címet viselő verse (Cím nélkül), Szirmai Péter novellája (Portugál tenger), Kaiser László két verse (Kilépni vagy bennmaradni, Már), Szutrély Péter egypercese (Terpeszben).

A Búvópatak februári számának borítóján Horkay István Inferno II. című grafikája látható.

 *

 A Búvópatakot 2018-ban ismét keressék az újságárusoknál!

Aki pedig szeretne a lapra előfizetni, kérésre csekket küldünk. Az éves előfizetési díj nem változott, postaköltséggel együtt belföldön 5000 Ft, külföldre 5000 Ft + postaköltség. Átutalással a Búvópatak Alapítvány 10918001-00000012-93920004 számlaszámára kérjük teljesíteni az előfizetést, megjelölve a pontos nevet és lakcímet is, ahová postázni tudjuk a folyóiratot!

Lehetőség van arra is, hogy - a készlet erejéig - egy-egy példányt vásároljanak meg, a lap ára 560 Ft + postaköltség.

Azoknak a külföldi olvasóinknak, akik a magas postaköltség miatt nem tudják megrendelni a Búvópatakot nyomtatott formában, 5000 Ft befizetése ellenében villámpostán megküldjük az aktuális lapszám elektronikus változatát. Az előfizetési díj befizetéséhez szükséges adatok:

Búvópatak Alapítvány

IBAN szám: HU62 1091 8001 0000 0012 9392 0004

BIC (SWIFT kód): BACXHUHB.

Ebben az esetben kérjük a név megjelölése mellett megadni az e-mail címet is, ahová várják a Búvópatakot!

 

Elérhetőségeinek:

Postacím: 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 11-13. I/12.

Telefon: (82) 310 656

HONLAP: www.buvopatak.hu

Villámlevél: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 Szeretettel a Búvópatak szerkesztősége

 

 

 

 

Share

Kiegészítő információk