A Százak Tanácsa adventi üzenete

„Teremtsd egészen ujjá e hazát.” (Petőfi Sándor)
 
 
A Százak Tanácsa adventi üzenete
 
A mögöttünk hagyott évtizedben Orbán Viktor minden kormánya a választók kétharmadának támogató bizalmát megszolgálva közjogi és gazdasági szempontból is igyekezett rendbe tenni az országot, állampolgárságot adott a külföldön élő magyaroknak, világszerte irigyelt, gyermekeinket is védő családtámogatási rendszert működtet. 
A régi gondokhoz közben újak jöttek, ezek közül csak a legfontosabbak:
Az orosz-ukrán háborúban egyhangúan foglaltunk állást a béke mellett, elítélve az orosz agressziót. Elítéljük vérontást csakúgy, mint az erőszakos, illegális bevándorlást.
A globalizmus káros hatásait csak részben tudjuk ellensúlyozni - elsősorban tudatos értékközvetítéssel. Ilyennek tartjuk nemzeti kulturális örökségünk őrzése mellett az ország vízkészletének megtartását, növelését, a vízminőség védelmét, a lakosság egészséges, káros anyagoktól mentes élelemmel való ellátását. (A mezőgazdaság feladata elsősorban ez, nem a profit növelése.). Hazánk, több mint ezer éve, Európa része. Az Európai Unió tagjaként szükségesnek tartjuk, hogy Kelet és Nyugat értékeinek és kapcsolatrendszerének vállalásával e két pillérre támaszkodva, hidat alkossunk. Európa mára kifejlesztett egy olyan kultúrát, mely az emberiség számára korábban ismeretlen módon kizárja Istent a közgondolkodásból.  Teszi ezt akár úgy, hogy teljesen tagadja, akár úgy, hogy a létét bizonyíthatatlannak, bizonytalannak, ezért a szubjektív döntések területére tartozónak ítéli, olyan valaminek, ami teljesen jelentéktelen a közélet számára. Ez okozza az erkölcsi lelkiismeret zavarát. 
Meggyőződésünk, hogy a megromlott  politikai erkölcsöt  a kultúra javíthatja, s hogy anyanyelvünk lehet a nemzeti összefogás legfontosabb eszköze. Korunk a kommunikációé, ezért a magyar sajtó felelőssége is óriási. Fontosnak tartjuk, hogy a  hazánkat érintő minden nemzetközi véleményről első kézből és hitelesen értesüljünk. Különösen nagy a veszély a tanítás, az erkölcs és általában a kultúra területén. Bár belügynek tekinthető minden, de testi-lelki-szellemi egészségünket is jobban szolgálná a magyar hagyományoknak megfelelő oktatási minisztérium. Véleményünk szerint sikeresebben tudatosítja, hogy az egyén és a társadalom szempontjából a legfontosabb érték a konstruktív életvezetés, amely meghatározza az egyén és a társadalom jövőjét, s hozzájárul a társadalom és a gazdaság keresztény és nemzeti szellemű, harmonikus működéséhez.
Kötelesség, igazság, szabadság kérdései tisztázhatnák a politikai ellenzék számára is: tetteik mikor válnak nemzetellenessé. A tudás, hit, művészet, erkölcs értékének, ezt képviselő elődeink példájának ismerete mellett a család és a nemzetállam a megtartó erő. 
Meghatározó szerepe van a tudománynak, a művészetnek, az erkölcsnek, az irodalomnak, a hit és értelem szövetségének. Vezetőinktől  azt várjuk, hogy nemzetnevelők, lélekformálók is legyenek. Ma még közmegegyezés van abban, hogy az iskola a műveltség megszerzésének legfontosabb terepe. Eötvös József gondolatát idézve: akár a politika, akár a gazdaság elsőbbségét valljuk, a legfontosabb, a meghatározó iskoláink sorsa. Ez a válasz 2022 Adventjén is évezredes kérdésünkre, hogy mit tehetünk a Hazáért? Nemzetünk békéje is szalmaszálon függ, de Nagy Gáspár szavaival:
 “...a remény sohasem meghaló,/
ha minden utolsó szalmaszál/ 
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ! “
 
Budapest 2022. dec. 1.
 
 
 
dr. Andrásfalvy Bertalan örökös elnök, dr. Szijártó István tiszteletbeli elnök, Foltán László ügyvivő elnök 
 
Ágh István, Bakos István, dr. Bardócz Zsuzsa, Batta György, dr. Bárdi László, dr. Bene Éva, dr. Béres József, dr. Bíró Zoltán, Bogyay Elemér, Borbély Károly,  dr. Cey-Bert Róbert, dr. Csath Magdolna, Császár Angela, dr. Csepinszky Béla, dr. Csókay András, Csörgits József, dr. Deák Ernő, dr. Dobó Márta, dr. Duray Miklós, Farkas Márta, dr. Fekete Gyula, dr. Feledy Péter, dr. Galuska László, dr. Gazsó L. Ferenc, dr. Gedai István, dr. Gereben Ferenc, Gyimesi János, dr. Győrfi Károly, Gyulay Endre, dr. Gyurkovits Kálmán, Hajdu Lajos, dr. Hetzmann Róbert, Hornyák László, Judik Zoltán, Juhász Judit, dr. Kahler Frigyes, dr. Kellermayer Miklós, dr. Keserü Katalin, Király Béla, dr. Kisida Elek, dr. Kiss Gy. Csaba, Kondor Katalin, dr. Koós Ferenc, dr. Kováts-Németh Mária, Kű Lajos, Lászlófy Pál, dr. Lévai Attila, dr. Lipták József, dr. Ludányi András, Magyaródy Szabolcs,  May Attila, dr. Merkei Attila, dr. Messik Miklós, dr. Mózsa Szabolcs, Muhi Béla, dr. Murányi László, dr. Nagy Zoltán, dr. Náray Szabó Gábor, dr. Németh Ferenc, Németh Magda, dr. Oláh István, dr. Pentelényi Tamás, Poprády Géza, Rajnai Miklós, Rieger Tibor, dr. Rókusfalvy Pál, dr. Salamon Konrád, dr. Schulek Ágostonné, dr. Sallai Éva, dr. Sándor József, dr. Somhegyi Annamária, dr. Somodi István,  dr. Sótonyi Péter, Spányi Antal, dr. Sutarski Konrád, dr. Szász István Tas, dr. Széman Péter, dr. Szűrös Mátyás, Szvorák Katalin, Talpassy Zsombor, dr. Tanka Endre,  Tasnády Hajnal, Totth Elemér,  W. Barna Erika, dr. Zétényi Zsolt

Kiegészítő információk