A Búvópatakról

 

A Búvópatak című folyóiratot 2002-ben Csernák Árpád Petőfi Sándor Sajtószabadság-díjas író, szerkesztő, színész alapította, mutatványszáma 2002. augusztus 16-án, a kaposvári polgári körök első összejövetelére jelent meg. A polgári kulturális és társadalmi havilap arra vállalkozik, hogy az irodalom, a művészetek, a hiteles történetírás eszközeivel szolgálja az igényes olvasókat, figyelje a társadalmat, az életet, és keresse a magyarság szerepét a XXI. század elején. A Búvópatak készítői abban hisznek, hogy az elképzelt jövő megteremtésében a kultúrának, az irodalomnak missziós szerepe van.
A periodika mára a Dél-Dunántúl egyik kiemelkedő szellemi műhelyévé vált. Szerzői, munkatársai olyan írók, költők, újságírók, történészek, akik az egész országból küldik írásaikat. A lap arculattervezője és tipográfusa az indulás óta Csernák Bálint. A Búvópatak megjelenéséhez szükséges dologi költségeket (nyomdaköltség, stb.) a lap kiadására létrehozott Búvópatak Alapítvány, mint közhasznú szervezet teremti elő hónapról hónapra.
A Búvópatak folyóirathoz jelenleg csak előfizetéssel lehet hozzájutni. Magyarországon kívül egyre népszerűbb a határon túl élő magyarok körében, főleg az USA-ban.
2003-ban a Búvópatak Alapítvány díjat alapított Búvópatak-díj néven, mellyel évente egyszer a lap életben maradását segítő, azért sokat tevő természetes és jogi személyek, valamint a kultúráért áldozatot hozók munkáját ismeri el az alapítvány kuratóriuma. 2011. július 6-i ülésén a grémium úgy döntött, hogy a díjat a Búvópatak 2010. augusztusában elhunyt munkatársáról, Papp Árpád költőről, műfordítóról nevezi el. A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet és bronz emlékérmet kap, mely Gera Katalin szobrászművész alkotása.
A lapot kiadó közhasznú szervezet 2006-ban bocsátotta útjára a Búvópatak Könyvek sorozatot, melynek keretében kulturális értéket hordozó kiadványokat, versesköteteket jelentet meg, amennyiben sikerül külön anyagi forrást előteremteni erre a célra. 2010-től jelennek meg a Búvópatak Füzetek sorozat kiadványai.
A Búvópatak alapító főszerkesztője, Csernák Árpád 2011. március 15-én Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült.

A Búvópatak lap szerkesztősége 2014. januárjában Kaposvár legrangosabb kitüntetésében, „Kaposvár Városért” elismerésben részesült.

 

A Búvópatak Alapítványról

A Búvópatak kiadására 2002-ben négy magánszemély alapítványt hozott létre, melyet a Somogy Megyei Bíróság 2002. december 5. napján jogerőssé vált végzésével vett nyilvántartásba.  A közhasznú szervezet alapítói:

Dr. Farkas Gézáné Palcsó Ildikó
Dr. Farkas Judit
Farkas Mária
Dr. Heintz Tamás

Az alapítvány célja, hogy

  • művészeti (irodalmi, képzőművészeti, stb.) alkotásokkal szolgálja a magyar és egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését, elősegítve ezzel is a keresztény-polgári értékrend terjedését, a hazaszeretetre nevelést;

  • a műveltség gyarapítását elősegítő kulturális termékek színvonalas közvetítésével tartalommal töltse meg és erősítse a nemzeti nyelvi és kulturális identitást,

  • közreműködjön a kisebbségben élő magyar nemzeti közösségek azonosságtudatának, anyanyelvének, kultúrájának megőrzésében;

  • hozzájáruljon ahhoz, hogy a magyarság a 21. század információs társadalmában is megőrizze az anyanyelv és a személyes érintkezés, a személyes gondolat semmivel sem pótolható értékét;

  • a maga sajátos eszközeivel segítse a kulturális hátrány, a szellemi-lelki szegénység és élményhiány miatt jelentkező nyelvi deficit leküzdését;

  • segítse a helyi közösségi célok, valamint a társadalmi szolidaritás, önszerveződés megvalósítását, továbbá a kiegyensúlyozott tájékoztatást; hozzájáruljon a véleménynyilvánítás szabadsága, mint alapvető emberi jog érvényesítéséhez;

  • támogassa a civil szerveződések, öntevékeny csoportok, körök, civil mozgalmak létrejöttét, kulturális, hagyományőrző és társadalmi önszervező tevékenységét;

  • a felsorolt célok megvalósítását segítő eszközöket felkutassa, támogatásokat vegyen igénybe, illetve nyújtson.


Az alapítvány kezelő szerve öt főből áll, a kuratórium tagjai

Csernák Árpád elnök
Csorba András
Domján Péter
Dr. Farkas Judit
Tavaszi Erzsébet

A Búvópatak Alapítvány anyagi lehetőségei függvényében kulturális rendezvények, irodalmi esteket, könyvbemutatókat is szervez a lap- és könyvkiadás mellett. Hagyományosan minden év augusztusában került megrendezésre a Búvópatak-est, a lap születésnapi rendezvénye, ahol egyebek mellett ünnepélyes keretek között adják át a Papp Árpád Búvópatak Díjat.

Kiegészítő információk