Batsányi János arcképe

Kerék Imre: Batsányi János arcképe
 
H. Füger festménye 1808
 
 
 
Lásd ezt a gránitból kifaragott
 
arcot, könyörtelen tekintetével:
 
mint ellenállásra felhívó fényjel –
 
kiold belőled minden salakot.
 
 
 
A verseitől rettegett a zsarnok,
 
s ennyi elég volt, hogy értük lecsukják –
 
s jónéhány spicli, dilettáns akarnok
 
hajbókolva várta érdeme jussát.
 
 
 
Ferdén nézték literátor-vezérek,
 
nehogy vállukról juthasson magasra,
 
holott elvük: „Tiszteld a tehetséget!” –
 
 
 
Tehetségnek persze magukat tartva,
 
s egyiknek sem maradt üres a marka.
 
(Volt okádásig: „Hej, te rongyos élet!”)
 
 
 
  
 
 
Németh István Péter: Batsányi János arcképe
 
H. Füger festménye 1808
 
 
 
Pokolba minden hátteremmel!
 
Látass így, Mester! Csak ilyennek láss már,
 
vulkáni csúcsot gondolnod sem kell
 
mögém, se magasabb fákat a hársnál.
 
 
 
Mert nem adatott Egy valaha,
 
vállamra ne hullj, vízesés, permeteg!
 
Kibomlik Gabriellám ősz haja --
 
magunkénak vallunk minden gyermeket.
 
 
 
Hát ne lássam betűim hiányzani
 
s vélük ez arcomat majd egyedül,
 
akár a Balaton hármas hullámai --
 
 
 
verseim pergámene itt hengerül.
 
Forgandó köpönyegben nem én. Örökre
 
ezért kabátom harag-zöldje.
 
 
 
 

Kiegészítő információk