Fecske Csaba versei

 

Így van ez

  

a  legfőbb jó az ami van

lehet akár haszontalan

is mégis örömet szerez

hiányzik majd ha odalesz

 

csontjaidban a mész neszez

az idő mindig megelőz

még nyár se volt már itt az ősz

és reményt ökörnyálból szősz

 

mely ezüstösen csillogó

hogyha már semmire se jó

legalább olyan szép  legyen

hogy fönnakadjon szíveden

 

 

Átaludtam

 

átaludtam az életem

mindent csak álmodtam

nem történt meg velem

semmi sem volt igazi

csak hitvány másolat

árnyék a földön amit rólam

nyúzott le kínok között a nap

tapogatózom vakon

szemhéjam leragadt

föllázadt a testem ellenem

a szívemmel  látok mióta

angyal rúgta meg  a fájdalom

sokra képes vajon mit akar   

a körülöttem settenkedő idő

 

 

Ne miattam

 

ha rám találtok valahol valamikor

fürdessetek meg bizalmatokban

vegyétek ki szememből a szálkát

ami zavarja a látásomat

bárhova nézek ugyanazt látom

a kivénhedt remény ráncait

ne miattam tegyetek jót

magatokért hogy nyugodt szívvel

mondjatok igazat mégha fáj is

és el ne tévedjetek senki örömében

 

 

Tisztelt Látogató!

 

Tájékoztatjuk, hogy – döntően anyagi okokból - a nyomtatott Búvópatak polgári, kulturális és társadalmi folyóirat kiadása jelenleg szünetel, azonban – válaszul a digitális világ kihívásaira - kérelmünkre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus sajtótermékként nyilvántartásba vette a Búvópatak Online című oldalunkat (www.buvopatak.hu), amelynek tartalmát terveink szerint havonta frissítjük.

A Búvópatak Alapítvány köszönettel fogad minden anyagi támogatást, hogy értékteremtő munkánkat folytatni tudjuk.

Számlaszámunk: 10918001-00000012-93920004 UniCredit Bank

IBAN szám: HU62 1091 8001 0000 0012 9392 0004 – BIC (SWIFT kód): BACXHUHB. 

 

 

Gera Katalin szobrászművész Ünnepi beszéde

 
Gera Katalin szobrászművész Ünnepi beszéde a nemzeti Összetartozás (Csodaszarvas) Emlékmű Avatására
 
 
 
                                                             
2023. június 4.
 
Tisztelt Emlékező és Ünneplő Barátaim! Kedves Kígyósiak és kedves Vendégek!
 
Szeretettel üdvözlöm Önöket, Benneteket!
Sokat gondolkodtam azon, mit is mondjak ma ezen a napon, az emlékezés és az ünneplés napján, ami számomra annyi mindenről szól: a fájdalmas emlékekről, szétszakítottságunkról, megalázottságunkról és ugyanakkor küzdelmeinkről, mégis megmaradásunkról, és szól a vágyainkról, óhajainkról, az akaratról, hogy összetartozzunk újra, és ezt kifejezésre is juttassuk!Emlékezünk az igazságtalan, embertelen, döntésre de ünnepeljük emelt szívvel Összetartozásunkat határainkon kívül élő Testvéreinkkel együtt!
 
Így lett ez a nap, június 4.-e a Magyar Nemzet közakaratából a Nemzeti Összetartozás napja, aminek a szimbóluma ez az emlékmű! 
 
Kb két és fél éve annak, amikor Szebellédi Zoltán megkeresett az Újkígyósért Közalapítvány kérésével, tervezzek Újkígyós Város - szülőfalum - számára Trianoni emlékművet, ami a Nemzeti Összetartozást szimbolizálja!
Azonnal igent mondtam! 
 
Hogy mit éreztem akkor, nehéz lenne most elmondani, de megpróbálom, először röviden: Örömet, meghatódottságot, hálát, köszönetet...
Bővebben pedig: mint annyiónkét, az én egész életemet is végigkísérték a Trianoni döntés  embertelen következményei, fájdalmas emlékei, amik családomat is súlyosan érintették!
 
Édesanyám Bagosi Piroska 1920, júniusában a Partiumi Erdőgyarakon született, Nagyszalonta mellett egy csodálatos, összetartó magyar családban! Apámmal az újkígyósi Gera Antallal 1937.-ben ismerkedett meg, aki rokonlátogatóban járt Erdőgyarakon. 1940.-ben házasodtak össze.
Anyám gyerek koromban sokat mesélt a közelmúlt és régi idők történeteiről, történelméről, az igaziról! Mesélt Erdélyről - Tündérországnak hívta -, a székely testvéreinkről, a Felvidékről, Délvidékről, Nagymagyarországról! Mesélt Csaba királyfiról, a Tejútról, emlékszem, téli kései estén, 
pl karácsonykor, amikor sokáig fönt lehetett maradni, magunkra kaptunk valamit és kivitt; a bátyámat és engem, hogy megnézzük a Tejutat, ahol Csaba királyfi lovagol a seregével. Hát mi láttuk vagy legalább is hallani véltük a patkók csattogását a csillagos úton! És mesélt a Csodaszarvasról!  Róla anyámtól hallottam először, sőt abban az időben egyedül tőle, azt hiszem! Arany Csodaszarvas regéjét is ismerte, gyakran idézte a refrént: „Száll a madár ágrul ágra, száll az ének szájrul szájra...”
 
A tervezésnél számomra egyértelmű volt, hogy az emlékműnek mindenképpen pozitív üzenete kell legyen! Arról szóljon, azt szimbolizálja, ami összeköt bennünket, a gyökereinket és ami előre mutat, fényt, utat mutat, mint hajdan, ősi regénk szerint a Csodaszarvas!
Az elképzeléseimről többször beszélgettünk a szoborbizottság tagjaival, Harangozó Imrével Szebellédi Zolival és főként Gazsó Adrival, az általam is nagyra becsült szakemberrel, képzőművésszel telefonon, messzengeren, 
e-mailben  /jó ez a technika, ha jóra használja az ember!/, majd rajz-terveket készítettem, 1/10-es makettot és ezekről fotókat küldtem,
Majd a két évvel ezelőtti nyáron Bálint fiammal /Csernák Bálint, a Somogy megyei múzeum vizuális munkatársa, fotósa/ eljöttünk találkozni a szoborbizottság tagjaival és kiválasztani a helyszínt. Ezt választottuk- azt hiszem, jó döntés volt!
Aztán 2021. Advent első vasárnapján elhoztam a makettot és a templomban bemutattuk az érdeklődőknek és az első gyertya meggyújtása után megkötöttük a szerződést!
Miután hazajöttem, Máté fiammal /Csernák Máté képzőművész, régóta a köztéri szobraimnál alkotótársam/ hozzáfogtunk a Csodaszarvas szobor 
1/1-es, azaz eredeti, a megvalósitásra alkalmas méretének elkészítéséhez.
A alkotói és kivitelezési folyamatot nem részletezném, mert az elmondva is nagyon hosszú lenne!
 
Amit még el szeretnék mondani, azok a köszönet, a hála szavai.
Köszönet Újkígyós Város lakosainak, hogy újra bizalmat szavaztak nekem, nekünk és az Újkígyósért Közalapítvány illetve Szoborbizottságon keresztül felkértek a Nemzeti Összetartozás Emlékmű elkészítésére! Hála és köszönet az Újkígyósért Közalapítványnak és vezető tisztségviselőinek, Harangozó Imrének , Horváth-Gazsó Adriennek, Szebellédi Zoltánnak …., hogy teljes szívvel felvállalták és csodásan végigvitték a szobor elkészüléséhez szükséges ügyintézéseket, adományok gyűjtését, munkálatokkal  kapcsolatos szervezést, a velem való folyamatos kapcsolattartást és a mai nap nagyszerű előkészítését. Itt meg kell említenem Rozsnyai Ildit , a Petőfi Művelődési Ház igazgatóját és nagy nagy szeretettel megköszönöm az ő munkáját is! Köszönöm Polgármester úr Botyánszky Pál minden segítségét, támogatását, Zsolt Atya támogató részvételét, a templomkerti helyszín felajánlását, Köszönöm az adómányozók hozzájárulását a szobor költségeihez, nélkülük nem jöhetett volna létre ez az Emlékmű! 
Köszönet a kivitelezőknek, a Bronz-forma kft-nek, a Granimár Kft-nek, mert csodálatos minőségi munkát végeztek!
 
Végül, de nem utolsó sorban köszönet Máté fiamnak, alkotótársamnak a most is magas szintű munkáért, férjemnek Csernák Árpád írónak, színésznek, a Búvópatak főszerkesztőjének és Bálint fiamnak a lelki- szellemi támogatásért, köszönöm , hogy mindig, mindenben számíthatok Rátok!
És a legnagyobb köszönet Istené, aki mindezt megadta nekünk!
 
Gera Katalin 2023, június 4.
 
 
 

Kiegészítő információk