Gyermekrajz pályázati felhívás

 

 

 

 

 

Kaiser László versei

 

Induló a Két Korsóban

 

                   Dukay Nagy Ádám emlékének

 

Csapataink harcban állnak:

alkohollal harcolunk,

próbálkozunk, nem kell nekünk

szesszel teli poharunk!

S látunk csata-halottakat

gyötört létben kék ég alatt.

 

Csapataink harcban állnak:

testünk, pszichénk küzdelem,

gátat szabni a gigának,

több szürcsölés ne legyen.

Absztinensen váljunk szentté,

Bacchusunktól kegyvesztetté!

 

Csapataink harcban állnak,

vannak célok, eszközök,

hadüzenet maligánnak?

magyar ember felröhög,

küzdünk azért a jelenben:

élhetnénk mi mívesebben!

 

Csapataink harcban állnak,

nagy a harctér: Waterloo,

minden percben dönteni kell,

nem mondjuk, hogy marha jó,

sorsunk ez lett végleg immár:

gyónjál, mikor, mennyit ittál!

 

Csapataink harcban állnak:

tusakodás, megadás,

kér és diktál agy és torok:

vedelés vagy szomjazás,

válaszutak egyre-másra,

kinek mi lett szabadsága!

 

 

 

ŐRANGYAL

 

Ha te nem lennél, én sem lennék:

őrangyal nélkül hogy lehetnék?

hogy bírtam volna megmaradni,

s annak egyszer életet adni,

aki már születésem óta

(hisz ez az őrangyalok sorsa)

velem volt úgy, hogy még nem is volt,

(úgysem érti sem élő, sem holt)

én sem értem, de érzem: így van,

hiszen hittem és persze bíztam,

egyszer eljön, aki velem van:

magamat látom őrangyalban,

s hogy itt van ő, már nem csodálom,

sorsomban való lett az álom,

őrangyalom, mi kell, mi kell még?

 

Köszönöm tőled Valaki kegyelmét!

 

 

 

 

VÉGSŐ HAZA

 

      „Nincs más haza, csak az anyanyelv”

                                        (Márai Sándor)

 

Végső haza a testmeleg,

beszélgető ujjak, kezek,

nézések: furcsák, fényesek,

szemedtől szívem megremeg.

 

És miénk a néma nyugalom,

időtlen minden, s nem hagyom:

bárki rombol otthont, hazát,

nem lehet neki irgalom.

 

 

 

VELED VÉGLEG HAZATÉRTEM

 

Elfáradtam, vigyél haza,

angyal lesz és karácsonyfa,

úgy kérek, hogy mégis adok,

szavakból lett szép otthonok.

 

Vándoroltam éjben, fényben,

veled végleg hazatértem:

veled várnak, akik vártak,

neked hiszek még csodáknak.

 

 

 

 

VÉGLEG

 

Forrásvíz és titkok titka,

ami volt, az nem jön vissza.

 

Mégis itt van, itt van bennem:

múltak élnek szép bilincsben.

 

Béklyós szavak, láncos képek,

velük lettem szabad végleg.

 

 

 

 

ITT

 

Innen ha el, mindig vissza:

lakhelyekről otthonomba,

fekhelyektől saját ágyba:

félig árva itt az árva.

 

Sok várostól egyetlenhez,

megtérek én mindig Pesthez,

gyerekkorhoz, halottakhoz:

elmúlt nap itt jövőt hordoz.

 

Megtérek, mert itthon vagyok,

emlékeim itt szabadok,

alig rettent, hogy menni kell,

s mindig van itt, ki elvisel.

 

Itt viselem el magamat,

nekem mindenem megmarad,

a változás is itt örök,

s itt szöknek tőlem ördögök.

 

És legkisebb a látszat itt:

bírom a század kínjait,

hogy nem rágtak szét halálok,

s magyarnak lenni nem átok.

 

És itt van ő, már nem kislány,

velem nőtt fel – és nincs hiány;

érte maradok Pesten s itt:

érte látok el Krisztusig.

 

 

Baán Tibor versei

 

LÉGY ÜDVÖZÖLVE

 

Légy üdvözölve Lélek

ki tested szorongó emléke vagy

mert rajtad élnek még

a féregformán nyüzsgő fonalak

 

Még tartanak halványodva

Rémregék és tévhitek

Elemésztenének hogyha

nem lenne kipróbált hited

 

Valami ami dimenziókon át

tanított élni kibírni annyi jajt

hogy megtestesülve így meg úgy

megértsd végre magodat

 

Ezt a percet ami túl van az időn

mintha csöndet lélegző virág

mint báblétből kibújt pillangó

mikor az önmagán túli égbe száll

 

 

FORRÁS

 

Forrást fakasztani kőből

ó próféták madárdalát

Tavaszt mely az Ideák

kertjében egyre nől

mert édesíti a Szentlélek

ajkáról fakadt Ének

 

Áramlás zúg köröskörül

hogy védje a Kertet

e szavakon túli Bibliát

amelyben a feltámadás

eltörli – csönd – a halált

 

És íme ők a kőkor előtti

méhek pezsegve donganak

s összeér minden virradat

mert az elmúlás mögött a Szép

a Szép az Igaz s a Jó megmarad

 

 

Kiegészítő információk