Hegyi Béla


író, filmrendez?, orvos


1956-ban érettségizik a Madách Imre Gimnáziumban. Ezt követ?en orvosi, m?vészettörténeti, filozófiai, esztétikai és filmes stúdiumokat végez. 1968-ig orvosként m?k?dik. Felesége, Klobusiczky Anna orvos-asszisztens. Két lánya és öt unokája van. Folyóiratok – Vigilia, Négy Évszak, Lyukasóra – f?szerkesztóje, napilapok – Pesti Hírlap, Esti Hírlap – egyik vezet? szerkeszt?je volt. 1984-ben eltávolítják a Vigilia szerkeszt?ségéb?l, 1991-ben a kormány rehabilitálja. Számos irodalmi antológiának szerkeszt?je, kiadója, illetve közrem?köd?je. Tizennyolc önálló kötete – köztük regények, novellák, esszék, portré- és interjúgy?jtemények stb. – jelent meg; harminckét film – dokumentum, kisjáték, et?d, portrésorozat, életrajz stb. – írója és rendez?je. Filmelméletet Bíró Yvette, Nemes Károly és Nemeskürty István el?adásain hailgatott, a rendez?i pályán Péterffy András, Fehérí Tamás és Sára Sándor indították el.


Könyvek

A dialógus sodrában; A magunk vallomásai; Tegnap, ma, holnap; Hitek, választások; Jelenségek és példázatok; Alkotó id?szakok; Latinovits Legenda, valóság, emlékezet; Beszélgetni is nehéz; Párbeszédek tükre; Kimondva is kimondatlan; Hivatások, talentumok; Távolsági beszélgetések; Ima és alkohol; Különböznünk szabad?; Lélek az optikán;
Várt és nem várt csodák; El?re, hátra, fólfelé; Kopasz a dombon, Utólag, Szélvitorlák.


Filmek

Huszárik néni; A dialógus embere; Magyar gondolatok (irodalmi et?dök, I–XIV.); Négyszáz éves a székelyudvarhelyi gimnázium; Nem hallgat a mély; Szerencse se fent, se lent; Mért fusson az ártatlan?; Zarándokúton Gömörben; Békesség, és minden jót!; Hatszázhatvanhat; Kiáltás; A csodák valósága; Üzenet az utókornak (portrésorozat, I–XVI); Bulányi György; Sorok az emlékkönyvbe (I–III); A szépség próbái – Miklóssy Gábor m?vészete; Barcsay Jen? – az ismerás ismeretlen; Barcsay után – Kéri Ádám; Magia Sacra; Egy b?vös élet – Szepes Mária I; Egy élet varázsa – Szepes Mária II; Utóélet; „Nemes fának lelke van” – Tokay Rozália; Szép város; Kálvárián.

 

Itt megtekintheti a 2006. novemberi számunkat, melyben interjú olvasható Hegyi Bélával.

 

Kiegészítő információk