Kántás Balázs: Az ablaküvegek közötti tér


 

Búvópatak Alapítvány, Kaposvár, 2008

Eredeti ár: 750,– Ft


Kántás Balázs 1987-ben született Budapesten. Jelenleg az ELTE BTK végzős anglisztika-magyar szakos hallgatója. Szenvedélyes költő. Szenvedélyének tárgya a világ. Csakhogy nála nem romantikus módon, nem naivan tör elő ez az érzés. Áttételesebben, elvontabban, sokszoros gondolati labirintust bejárva, tárgyak képzetein át. A költő mintegy eggyé válik a látványokkal, legyenek azok tárgyak, állatok. Első, bemutatkozó kötetében olyan költői világ alakul ily módon, amely rendkívül dinamikus, fájdalmas és hitelesen patetikus. Kántás Balázs az irónia térhódításának idején is hitelesen képes felmutatni a pátosz erejét, igazságát és szenvedéses telítettségét. Az ő patetikus távlata mindenképpen aktuális akar lenni. Ez a távlat képzeletbeli reinkarnáción át az abszurdba vezet és telis tele van kétellyel. „minden test és nap csupán / változat / ugyanarra az abszurd színdarabra” (Napok)

Kántás Balázs költészete akkor a legjobb, amikor a költemények sistergő és egyben fojtott indulata komoran éterikus tárgyiasságokat teremt. Erre a kiemelt zónára utalhat a kötet címe is, amely egyébként szándékos alulstilizálással érzékelteti mindezt. Kántás a neoavantgárd és a posztmodern poétikák hatására közvetetten érzékelteti szenvedélyes világképét. Amely sokszor kétségbeesett. Csak a szerelem ad feloldást keserű világában.

PAYER IMRE

 

 

Kiegészítő információk